Ochrana osobných údajov

Spoločnosti
Tomáš Tomšík
Miesto podnikania: Mlynský Sek 275, 94102 Lipová
IČO: 51 459 906
Fyzická osoba zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Nové Zámky
od 26. februára 2018
Číslo živnostenského registra: 440-37790

Dôvody spracovania osobných údajov

Spracúvanie získaných a poskytnutých osobných údajov je súčasťou našej činnosti. Bez poskytnutia osobných údajov a bez ich spracúvania by sme našim klientom nemohli poskytnúť naše služby v požadovanom rozsahu.

Osobné údaje ktoré Tharos.cz spracováva:

IP Adresa a časy pripojenia

MAC Adresa

E-mail

Tieto údaje spracovávame z dôvodu identifikácie, zabezpečenia herného účtu a kvôli dodržaniu našich pravidiel ktorými sa riadi chod hry.