Ochrana osobných údajov

Spoločnosti
VisiblePoint s.r. o
Miesto podnikania: Karpatské námestie 7770/10A 83106 Bratislava - Rača
IČO: 54 746 540
Právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
od 20. júna 2022
Oddiel: Sro Vložka číslo: 162488/B

Dôvody spracovania osobných údajov

Spracúvanie získaných a poskytnutých osobných údajov je súčasťou našej činnosti. Bez poskytnutia osobných údajov a bez ich spracúvania by sme našim klientom nemohli poskytnúť naše služby v požadovanom rozsahu.

Osobné údaje ktoré Tharos.cz spracováva:

IP Adresa a časy pripojenia

MAC Adresa

E-mail

Tieto údaje spracovávame z dôvodu identifikácie, zabezpečenia herného účtu a kvôli dodržaniu našich pravidiel ktorými sa riadi chod hry.